Istiqbol va Qadriyatlar

Istiqbol

Biz mikro va kichik tadbirkorlarga sifatli moliyaviy xizmatlarni taqdim etishda yetakchi bo’lishni va 2025 yilga qadar mamlakatimizning har bir mintaqasida mikromoliyalash sohasida yetakchi tashkilotga aylanish uchun mehnat qilamiz.

Barcha odamlar uchun mikromoliyaviy xizmatlardan oson va tezkor foydalanish imkoniyatini ta’minlash va shu bilan Renesans MKT O’zbekistondagi kuchli mikromoliyalash tashkilotiga aylanishi uchun halollik, o’z vaqtida va samaradorlik tamoyillari asosida kreditlar va qarzlar berish orqali O’zbekiston Respublikasida  tadbirkorlarining rivojlanishiga va ularning barqaror iqtisodiy rivojlanishiga ko’maklashish.

Maqsad

Qadriyatlar

 • Mijozlarning qoniqishi
 • Doimiy takomillashish
 • Professionallik
 • Hurmat
 • Mas’uliyat
 • Adolat va
  halollik

Sustainable Development Goals (SDG)

 • К 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям, по крайней мере наполовину.
 • Гендерное равенство – это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития.
 • Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех
 • Сокращение неравенства и обеспечение того, чтобы никто не был оставлен без внимания, являются неотъемлемой частью процесса достижения целей в области устойчивого развития.